Inteligentny dominuje

Cechy świadczące o inteligencji. Wielu z nas nie docenia swoich osobistych cech. Nie jedna z nich może świadczyć o wysokiej inteligencji. Jeżeli dostrzeżesz u siebie poniższe cechy, masz powód do dumy. (więcej…)